Medznun i Lejla

Dobrodošli na moj blog


14.04.2013.

Hazreti Šuajb i oholi nevjernik

Božiji poslanik hazreti Šuajb, a.s., okupio je jednom prilikom ljude oko sebe i kazivao im je o tome kako moraju biti bogobojazni i plašiti se srdžbe Božije. Među okupljenima se nađe i jedan oholi bogataš, pa prezrivo dobaci: „Ja sam počinio mnoštvo grijeha, a ipak živim u izobilju, Bog mi ne uskraćuje blagodati, zdrav sam i živim sretno.“
Hazreti Šuajb se na trenutak zbuni, a tad mu od Svevišnjeg stiže objava: „Kaži mu da je budala i da priča gluposti, jer kaznio sam ga najgorom bolešću: njegovo srce je slijepo i tvrdo!“ Hazreti Šuajb to kaza onom čovjeku, ali ovaj odgovori: „A možeš li dokazati da je istina to što govoriš?“ Svevišnji tad objavi Šuajbu: „Kaži mu da on katkad stane na molitvu, ali u svom srcu pritom nikad nije osjetio užitak i olakšanje. To je znak da boluje od bolesti o kojoj si ga obavijestio!“ Hazreti Šuajbu to prenese onom čovjeku, i ovaj nevoljko priznade da je to istina. I doista, imajmo uvijek na umu da je sljepilo srca mnogo veći i užasniji nedostatak nego uskraćenost za očinji vid.

03.04.2013.

Muzika???

'' Ima ljudi koji kupuju price za razonodu, da bi, ne znajuci koliki je je to grijeh, sa Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih ceka sramna kazna.'' (Lukman, 6)

 

- Tefsireci ovaj ajet, rekao je Ibn Mesud

r.a.: ''Tako mi Allaha pored kojeg drugog Boga nema, zaista je to muzika.'' Pa se zakleo tri puta ne to.

 

- Prenosi majka vjernika Aisa r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ''Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja dusa, nece covjek zapjevati, a da ga ne prate dva sejtana udarajuci ga u prsa i ledja sve dok se ne usuti.''

 

- Takodje se prenosi od Enesa r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ''Ko sjedne slusati pjevacicu sipace mu se na Sudnjem danu olovo u usima.''

 

Takodje se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: ''Doista ce biti od mog ummeta oni koji ce ohalaljivati blud, svilu (muskarcima), alkohol i muzicke instrumente.'' Na kraju ovog hadisa stoji da ce ih Allah pretvoriti u majmune i svinje sve do Sudnjeg dana. (Buhari)

 

Kaže imam Gazali: "Muzika može da bude lijek ako se upotrijebi na pravi način međutim ni sa lijekom ne treba pretjerivati jer i lijek može postati otrov. Onaj koji ima znanja o liječenju čovjekove duše i srca zna da je slušanje muzike (one

koja ne poziva u griješenje) dobar lijek u kojem nema nekog zla." ( Pogledaj El Furu', Ibn Muflih, str.236-237)

 

Kaže Sultanul ulema El Izz ibn Abdusselam: "Pjesma bez muzike ili sa njom nekada može da bude sredstvo za popravljanje stanja src.a" (Pogledaj Et Tadz vel iklil, El Abderi El Maliki, 2/62)

 

Kaže Imam Kurtubi nakon što je naveo hadis o upotrebi defa u vrijeme svadbi:

"Isto tako su dozvoljeni i drugi instrumenti koji su poznati po njihovom korištenju na svadbama i veseljima ako se ne preteruje sa njihovim slušanjem." (Tefsir Kurtubi, 14/54)

 

Kaže Ibn Hazm:

"Djela se cijene prema namjerama pa ko bude zanijetio slušanje muzike da bi bio nepokoran Allahu onda je on grješnik, a ko zanijeti slušanje da bi zadobio elana za vršenje Allahovih naredbi onda je dozvoljeno, isto tako je i sa onim ko zanijjeti opuštanje uz muziku kako bi posle toga moao da se prepusti drugim psihičkim i fizičkim aktivnostima koje vode Allahovom zadovoljstvu. A ako je neko slusa bez ikakvog nijeta onda je taj postupak zabranjen." (El Muhalla, Ibn Hazm, 7/567)

01.04.2013.

O braku...

“Ko bude od vas u mogućnosti da nađe odgovarajuću osobu za brak, neka se oženi. To će mu sačuvati oči od harama i zaštiti ga od bluda. A ko nije u mogućnosti, neka posti, jer će ga post sačuvati od grijeha.” (Buhari)